Selvstændiggørelse (empowerment)

Objectives
  • At forklare meningen med selvstændiggørelse.
  • At understøtte selvstændiggørelsen af flytninge og nytilkomne.

En beskrivelse med eksempler af hvordan selvstændiggørelse kan understøttes i praksis.