Hjælp til selvhjælp

Tilrettelæggelse af en livslang læringsplan

 • At give flygtninge og andre nytilkomne et navigeringsværktøj for fremtidig læring.
 • At gøre læringsoutput til praksis.

Portefølje af kompetencer og færdigheder

 • At hjælpe flygtningen med at identificere og anerkende kompetencer og færdigheder. 

Lær at lære

 • At videreformidle hvordan man lærer
 • At udvikle kompetencen "lær at lære"

Tilpassede læringsworkshops

 • At organisere et rum til at byde nytilkomne velkommen på tværs af niveauer.
 • At styre og tilrettelægge individuelle læringsveje. 

Planlægning af interventionen

 • At forberede et effektivt læringsmiljø.
 • At forberede ledelsen af en heterogen gruppe.

Selvorienteret læring

 • At understøtte og initiere den selvorienterede læring  

Hvordan lærer jeg?

 • At styrke flygtninges evne til at lære