Ansættelse og vejen til ansættelse

Social coaching og vejledning

 • At forklare social coaching og hvilke udfordringer der kan være. 
 • At definere hvilken position en social coach har. 

Frivillige karrierementor

 • At inddrage erfarne mentorer i rådgivningen af flygtninge. 

Opfølgning med migranten

 • At implementere en effektiv opfølgning med migranten.

44 point = job

 • At tilbyde et værktøj, der gør en virksomheds specifikke krav mere håndgribelig.
 • At implementere et mål for hvor langt den enkelte borger er fra arbejdsmarkedet.
 • At gøre vejen til ansættelse til en leg. 

Hvordan man inddrager flygtninges baggrund

 • At guide profesionelle og frivillige i hvordan man inkorporere flygtninges baggrund.

Selvstændiggørelse (empowerment)

 • At forklare meningen med selvstændiggørelse.
 • At understøtte selvstændiggørelsen af flytninge og nytilkomne.

Et glas fyldt med muligheder

 • At forstå hvilke fremtidsmuligheder man har
 • At definere de nødvendige trin mod målet 

Konflikthåndtering og forandring

 • At forberede profesionelle på at kunne støtte op om migranter der har psykiske, kognitive eller opførselsudfordringer.

Video CV

 • At forklare fordelene ved video CV
 • En vejledning for hvordan man producerer et video CV

Identificering af nøglekompetencer

 • At identificere relevante beskæftigelseskompetencer.
 • At evaluere hvor langt man er fra at have helt styr på kompetencerne.
 • At planlægge hvordan kompetencerne kan bruges aktivt.