Socialrådgiver

Social coaching og vejledning

 • At forklare social coaching og hvilke udfordringer der kan være. 
 • At definere hvilken position en social coach har. 

Frivillige karrierementor

 • At inddrage erfarne mentorer i rådgivningen af flygtninge. 

Opfølgning med migranten

 • At implementere en effektiv opfølgning med migranten.

Hvordan man inddrager flygtninges baggrund

 • At guide profesionelle og frivillige i hvordan man inkorporere flygtninges baggrund.

Selvstændiggørelse (empowerment)

 • At forklare meningen med selvstændiggørelse.
 • At understøtte selvstændiggørelsen af flytninge og nytilkomne.

Et glas fyldt med muligheder

 • At forstå hvilke fremtidsmuligheder man har
 • At definere de nødvendige trin mod målet 

Konflikthåndtering og forandring

 • At forberede profesionelle på at kunne støtte op om migranter der har psykiske, kognitive eller opførselsudfordringer.

Sprog- og medborgerskabsfærdighder

 • At lære værtslandets sprog gennem udendørs aktiviteter
 • At lære det lokale område at kende, og hvilke tilbud lokalmiljøet tilbyder, samtidig med at det lokale sprog trænes. 

Modtagelse af flygtninge

 • Blive opmærksom på hvad der skal overvejes forud for modtagelsen af flygtninge.
 • Give praktiske tips på et organisatorisk niveau.

 

Video CV

 • At forklare fordelene ved video CV
 • En vejledning for hvordan man producerer et video CV