Sprogunderviser

Hvordan man inddrager flygtninges baggrund

 • At guide profesionelle og frivillige i hvordan man inkorporere flygtninges baggrund.

Et glas fyldt med muligheder

 • At forstå hvilke fremtidsmuligheder man har
 • At definere de nødvendige trin mod målet 

Konflikthåndtering og forandring

 • At forberede profesionelle på at kunne støtte op om migranter der har psykiske, kognitive eller opførselsudfordringer.

Sprog- og medborgerskabsfærdighder

 • At lære værtslandets sprog gennem udendørs aktiviteter
 • At lære det lokale område at kende, og hvilke tilbud lokalmiljøet tilbyder, samtidig med at det lokale sprog trænes. 

Modtagelse af flygtninge

 • Blive opmærksom på hvad der skal overvejes forud for modtagelsen af flygtninge.
 • Give praktiske tips på et organisatorisk niveau.

 

Video CV

 • At forklare fordelene ved video CV
 • En vejledning for hvordan man producerer et video CV

Interkulturelle kompetencer

 • At beskrive de nødvendige kompetencer for at kunne indgå i et multikulturelt arbejdsmiljø. 
 • At tilbyde tips til hvordan man kan forbedre disse kompetencer i praksis. 

Selvportræt af ord

 • At understøtte flygtninge og nytilkomne i at formidle deres historie 

Håndpræsentation

 • At understøtte flygtninges præsentation af sig selv

 • At inddrage flygtninges oplevelser i deres præsentation af sig selv

Lær at lære

 • At videreformidle hvordan man lærer
 • At udvikle kompetencen "lær at lære"