Sagsbehandler

Lær at lære

 • At videreformidle hvordan man lærer
 • At udvikle kompetencen "lær at lære"

Simuleret jobsamtale

 • At forberede nytilkomne til jobsamtalen

Hvad vil du lave?

 • At reflektere over hvilke jobs der kunne være interessante for migranten.
 • At udvide migrantens syn på hvilke jobs der er relevante og interessante.

Opfølgning med migranten

 • At implementere en effektiv opfølgning med migranten.

Identificering af nøglekompetencer

 • At identificere relevante beskæftigelseskompetencer.
 • At evaluere hvor langt man er fra at have helt styr på kompetencerne.
 • At planlægge hvordan kompetencerne kan bruges aktivt. 

Tilrettelæggelse af en livslang læringsplan

 • At give flygtninge og andre nytilkomne et navigeringsværktøj for fremtidig læring.
 • At gøre læringsoutput til praksis.

Konflikthåndtering og forandring

 • At forberede profesionelle på at kunne støtte op om migranter der har psykiske, kognitive eller opførselsudfordringer.

Karrierevejledning

 • At tilpasse karrierevejledningstilbud til flygtninge og nytilkomne. 

Selvstændiggørelse (empowerment)

 • At forklare meningen med selvstændiggørelse.
 • At understøtte selvstændiggørelsen af flytninge og nytilkomne.

Selvbiografi

 • At vis hvordan det er muligt at inddrage "før-migrations" erfaringer. 
 • At forklare hvordan man leder en historie-fortællingssession.