Flygtninge og nytilkomne

Et glas fyldt med muligheder

 • At forstå hvilke fremtidsmuligheder man har
 • At definere de nødvendige trin mod målet 

Video CV

 • At forklare fordelene ved video CV
 • En vejledning for hvordan man producerer et video CV

Interkulturelle kompetencer

 • At beskrive de nødvendige kompetencer for at kunne indgå i et multikulturelt arbejdsmiljø. 
 • At tilbyde tips til hvordan man kan forbedre disse kompetencer i praksis. 

Identificering af nøglekompetencer

 • At identificere relevante beskæftigelseskompetencer.
 • At evaluere hvor langt man er fra at have helt styr på kompetencerne.
 • At planlægge hvordan kompetencerne kan bruges aktivt. 

Tilrettelæggelse af en livslang læringsplan

 • At give flygtninge og andre nytilkomne et navigeringsværktøj for fremtidig læring.
 • At gøre læringsoutput til praksis.

Selvportræt af ord

 • At understøtte flygtninge og nytilkomne i at formidle deres historie 

Hvordan lærer jeg?

 • At styrke flygtninges evne til at lære