Introduktion til projektet: Flygtninges adgang til arbejdsmarkedet

Flygtninge møder flere barrierer på arbejdsmarkedet end andre borgergrupper, og beskæftigelsesfrekvensen for særligt gruppen af kvinder er lavere end gennemsnittet. Særligt manglende sprogkompetencer udgør en barriere for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Ved at udbrede kendskab til og fokus på målgruppens transversale (overførbare) kompetencer, vil der være mulighed for at lette deres adgang til arbejdsmarkedet. Samtidig vil en bedre organisering af sprogundervisning hos arbejdsgivere, der mangler arbejdsressourcer, være med til at styrke målgruppens sprogkompetencer. Erfaringer viser, at det er mere effektivt at lære sprog i praksisnære situationer.

Projektet ‘Boosting refugees' access to employment’ er et projekt på initiativ fra Greta du Velay (FR), Ceipiemonte (IT), Foreningen Nydansker (DK) og Solidaridad sin Fronteras (ES) støttet af Europa-Kommissionens Erasmus+ program (2018-2020). 

Projektets formål

  • At organisere en særlig støtte for flygtninge og nytilkomne, der ikke er i arbejde
  • At udbrede kendskab til muligheden for at ansætte arbejdere med de nødvendige kompetencer, selv hvis deres sprogkompetencer er begrænsede
  • At organisere arbejdsrelateret sprogundervisning på arbejdspladsen  
  • At assistere virksomheder i ansættelsen af nytilkomne og flygtninge 

 

Metoder og værktøjer i tre forløb

Der produceres værkstøjskasser på tre niveauer: 1) for sproglærere, undervisere, socialarbejdere og frivillige, 2) for flygtninge og nytilkomne og 3) for arbejdsgivere. Disse værktøjskasser vil indeholde information, metoder, retningslinjer, praktiske redskaber og tjeklister 

 

IO1: Værktøjer til sproglærere, undervisere, socialarbejdere og frivillige, der fokuserer på:

          - Måder at tage højde for den nytilkomnes forudgående oplevelser 

          - At integrere flygtninge og nytilkomnes forventninger og prioriteter til værtslandet 

          - At synliggøre flygtninge og nytilkomnes erfaringer og praksisser, særligt mht. sproglæring

          - At understøtte et personligt læringsmiljø for at optimere læring uden for de formelle rammer

 

IO2: Værtøjer til at identificere og udvikle kompetencer hos flygtninge og nytilkomne med fokus på:

          - At afklare relevante kompetencer med henblik på beskæftigelse

          - At vurdere kompetencer fra tidligere erfaringer 

          - At synliggøre transversale (overførbare) kompetencer

          - At understøtte læringsprocessen

 

IO3: Værktøjer til at forberede og støtte virksomheder i ansættelsen af flygtninge og nytilkomne, der fokuserer på: 

          - At udbrede kendskab til muligheden for at ansætte arbejdere med de nødvendige kompetencer, selv hvis deres
            sprogkompetencer er begrænsede 

          - At forberede modtagelsen af flygtninge på arbejdspladsen gennem mentorforløb 

          - At støtte og ledsage den nyansatte med begrænsede sprogfærdigheder (herunder forberedelse af mentorer,
            tilpasning af opgaver og af sproglæringen på jobbet mm.)