Welcome

Brefe project offers information and tools to improve refugees life. Read more about our project here.

Fremme af flygtninges adgang til beskæftigelse

Flygtninges adgang til jobmarkedet er forsinket sammenlignet med andre dårligt stillede grupper. Afhængigt af landene kan de have brug for mere end seks år for at indhente hele befolkningsituationen vedrørende adgang til beskæftigelse. Situationen er især vanskelig for kvinder.

Flygtninge og nyankomne, der taler flydende i værtslandets sprog, har flere faciliteter (flygtninge i EU, der taler det lokale sprog på begynderniveau eller mindre, har en beskæftigelsesfrekvens på kun 27%, dette mere end fordobles til 59% for dem med mellemliggende sprogfærdigheder).

Indvandrere har brug for og ønsker at arbejde, og deres adgang til beskæftigelse kunne forbedres, hvis vi ikke betragter et godt kendskab til værtslandets sprog som en forudsætning. Sprogindlæring kan også finde sted på jobbet med støtte fra arbejdsgivere i søgen efter arbejdstagere. Erfaringerne har vist, at det også er en mere effektiv.

Mål for vores projekt

 • at forbedre læringsoplevelsen for flygtninge og nyankomne og at styrke dem med hensyn til læring.
 • at lette en hurtigere adgang til ansættelse ved at overføre en del af sprogindlæringen i virksomheden.
 • at værdsætte nøglekompetencer og tværgående færdigheder til at få et første job.
 • at knytte virksomheder til læring og i den globale integrationsproces.

Partnere involveret

Ceipiemonte (IT) - www.centroestero.org

Foreningen Nydansker (DK) - www.foreningen-nydansker.dk

Greta du Velay (FR) - www.velay.greta.fr

Solidaridad sin fronteras (ES) - www.ssf.org.es

Værktøjskasse

1) Værktøjskit til sproglærere, undervisere, socialarbejdere og frivillige:

 • at tilpasse deres indgriben med respekt for flygtninges og nykommers personlige historie.
 • at tage hensyn til migrationsstien og den pre-migrerende oplevelse.
 • at integrere forventninger og prioriteringer fra flygtninge og nykommere med hensyn til integration i værtslandet.
 • at integrere indlæringsoplevelsen og indlæringspraksis for indvandrere, især med hensyn til erhvervelse af sprog
 • at identificere og udvikle den allerede eksisterende nøglekompetence “learning to learning”.
 • at hjælpe migranter med at designe deres eget personlige læringsmiljø, især til at styre sprogindlæring uden for et formelt center, derhjemme eller på arbejdet.

2) Metode og værktøjer til at identificere og udvikle færdighederne for flygtninge-nyankomne med et perspektiv på beskæftigelse i værtslandet.

 • tage hensyn til migrationsoplevelsen for at værdsætte den ved at registrere og fremhæve de underliggende færdigheder.
 • identificere færdigheder, der kan bruges til at arbejde.
 • udvikle nøglekompetencer og tværgående færdigheder hos flygtninge og nyankomne i et perspektiv på adgang til beskæftigelse.

3) Metode og værktøjer til at forberede og støtte virksomheder til at ansætte flygtninge og nyankomne:

 • at skabe opmærksomhed om de eksisterende tværgående kompetencer og nøglefærdigheder, og som er nyttige til arbejde, så migranter kan ansættes, selv med et sprogniveau, der er mindre end A1.
 • at forberede modtagelsen af ​​flygtninge-nykommeren (bevidsthed om personale og medarbejdere, tilpasning af opgaver og arbejdsstation).
 • at støtte og ledsage en ny medarbejder med et lavt sprogniveau (forberedelse af mentorer, så de er i stand til at støtte dem, opmuntre og vejlede sprogindlæring på jobbet, handlinger, der letter en global deltagelse i værtssamfundet ...)