Velkommen!

BREFE er et projekt, der arbejder på at fremme flygninges adgang til beskæftigelse ved hjælp af følgende metoder: 

  • Ved at forbedre mulighederne for mplrettet sprogundervisning - blandt andet ved at overføre dele af sprogundrvisningen til virksomhederne, der ansætter flygtninge. 
  • Ved at identificere flygtninges tværgående færdigheder, der er brugbare på arbejdsmarkedet
  • Ved at involvere virksomheder i læringsprocessen, og forberede dem på at modtage flygtninge med manglende sprogkundskaber.

For at handle på disse niveauer, arbejder vi på at udvikle og afprøve forskellgige værktøjer, retningslinjer og metoder, der er tiltænkt en bred målgruppe af interessanter i Danmark, Frankrig, Italien og Spanien. Nogle dele er rettet mod flygtninge, sprogundervisere, sagsbehandlere, og frivillige, mens andre dele er henvendt til arbejdsgivere og ansatte i virksomheder.

Alle værktøjer bliver delt her på siden.   

Welcome

Brefe wants to boost the access of refugees and newcomers to employment by:

  • improving the quality of their learning experience
  • empowering them regarding learning
  • transferring part of the language learning inside the company.
  • valorising key competences and transversal skills for obtaining a first job.
  • involving companies in the learning and in the global integration process.

To act on these levers, we work with refugees, trainers, social workers and companies in Denmark, France, Italy and Spain. Together, we develop, adapt and test a variety of resources, guidelines, methods, and tools that we share on this web site.