Identificering af nøglekompetencer

Objectives
  • At identificere relevante beskæftigelseskompetencer.
  • At evaluere hvor langt man er fra at have helt styr på kompetencerne.
  • At planlægge hvordan kompetencerne kan bruges aktivt. 

Denne selv-evaluering kan bruges ved 13 forskellige kompetencer: hjemmesituationer, helbred, motivation, sprog og kommunikation, personlige kompetencer, inter-personelle færdigheder, selvstændighed, tilpasningsevne, punktlighed, personlig fremtoning, arbejdskvalitet, forståelse for udførelse af arbejdsopgave, orden. 

Migranten skal reflektere over hvordan man kan forbedre sig inden for hver kompetenceområde. 

Author
Solidaridad sin fronteras (ES)