Manualer

Manual: IO1 

- Med fokus på læringsmetoder for flygtninge og nytilkomne

Denne manual er tiltænkt sporgundervisere, sagsbehandlere og frivillige, der arbejder med at forbedre flygtnige, og den indeholder anvisninger til, hvordan man kan organisere læringen. Værktøjerne består af konkrete retningslinjer, vurderingsredskaber, spørgeskemaer og trin-for-trin vejledninger. Derudover findes der eksempler på succes historier (vidnesbyrd) og innovative værktøjer til inspiration for den pågældende målgruppe, der til dagligt arbejder med integrationen af flygtninge.

Manual: IO2

- Med fokus på at forberede og understøtte virksomheder til at ansætte flygtninge 

Denne manual indeholder metoder og værktøjer til arbejdsgivere og ansatte i virksomheder, der spiller en væsentlig rolle i integrationen af flygtninge på arbejdsmarkedet. Metoderne består blandt andet af retningslinjer for mentorordninger på arbejdspladsen, samt anbefalinger og risikoanalyser af, der har til formål, at forberede ansættelsesproceduren og afklaringen af den nytilkomnes tværgående færdigheder. Manualen skal være med til at klæde virksomheder på til at modtage flygtninge med begrænsede sprogfærdigheder.   

Manual: IO3

- Med fokus på at forberede og støtte virksomheder til at ansætte flygtninge og nytilkomne

Denne manual giver metoder og værktøjer til ledere og for personalet, der spiller en aktiv rolle for integrationen af flygtninge, som kan være vejledere, mentorer eller kolleger. Før det opfordrer det virksomheder til at ansætte flygtninge og nytilkomne, selvom de stadig er i gang med at lære værtslandets sprog, fordi de kan give en reel merværdi.