Toolbox

Filtrer resultaterne ved hjælp af nedenstående knapper ↓

Værktøj
 • At lære relevante begreber inden for en specifik profession
Værktøj
 • At styrke migranters evne til at lære
Værktøj
 • At hjælpe flygtninge med at udtrykke deres forventninger til fremtidig ansættelse
Metode
 • At lære værtslandets sprog gennem udendørs aktiviteter
 • At lære det lokale område at kende, og hvilke tilbud lokalmiljøet tilbyder, samtidig med at det lokale sprog trænes. 
Metode
 • At tilbyde et værktøj, der gør en virksomheds specifikke krav mere håndgribelig.
 • At implementere et mål for hvor langt den enkelte borger er fra arbejdsmarkedet.
 • At gøre vejen til ansættelse til en leg. 
Metode
 • At forklare fordelene ved video CV
 • En vejledning for hvordan man producerer et video CV
Værktøj
 • At give flygtninge og andre nytilkomne et navigeringsværktøj for fremtidig læring.
 • At gøre læringsoutput til praksis.
Værktøj

At forberede en personlig vejviser til beskæftigelse

Værktøj
 • At identificere relevante beskæftigelseskompetencer.
 • At evaluere hvor langt man er fra at have helt styr på kompetencerne.
 • At planlægge hvordan kompetencerne kan bruges aktivt. 
Metode
 • Vigtige overvejelser forud for modtagelsen af flygtninge og andre nytilkomne
 • Praktiske tips til det organisatoriske 

 

Metode
 • At forberede et effektivt lærringsmiljø
 • At forberede og håndtere forskellige niveauer 
Viden
 • At beskrive de nødvendige kompetencer for at kunne indgå i et multikulturelt arbejdsmiljø. 
 • At tilbyde tips til hvordan man kan forbedre disse kompetencer i praksis. 
Metode
 • At videreformidle hvordan man lærer
 • At udvikle kompetencen "lær at lære"
Metode
 • At organisere et rum til at byde nytilkomne velkommen på tværs af niveauer.
 • At styre og tilrettelægge individuelle læringsveje. 
Værktøj
 • At hjælpe flygtningen med at identificere og anerkende kompetencer og færdigheder. 
Metode
 • At inddrage erfarne mentorer i rådgivningen af flygtninge. 
Værktøj
 • At understøtte flygtninges præsentation af sig selv

 • At inddrage flygtninges oplevelser i deres præsentation af sig selv

Værktøj
 • At forstå hvilke fremtidsmuligheder man har
 • At definere de nødvendige trin mod målet 
Værktøj
 • At understøtte flygtninge og nytilkomne i at formidle deres historie 
Værktøj
 • At hjælpe migranter med at identificere basale arbejdsrelevante færdigheder 
Værktøj
 • At forberede nytilkomne til jobsamtalen
Værktøj
 • At reflektere over hvilke jobs der kunne være interessante for migranten.
 • At udvide migrantens syn på hvilke jobs der er relevante og interessante.
Værktøj
 • At implementere en effektiv opfølgning med migranten.
Værktøj
 • At forberede profesionelle på at kunne støtte op om migranter der har psykiske, kognitive eller opførselsudfordringer.
Metode
 • At tilpasse karrierevejledningstilbud til flygtninge og nytilkomne. 
Metode
 • At forklare meningen med selvstændiggørelse.
 • At understøtte selvstændiggørelsen af flytninge og nytilkomne.
Værktøj
 • At vis hvordan det er muligt at inddrage "før-migrations" erfaringer. 
 • At forklare hvordan man leder en historie-fortællingssession. 
Metode
 • At inddrage både forventninger og prioriteter for flytninge og nytilkomne 
Metode
 • At guide profesionelle og frivillige i hvordan man inkorporere flygtninges baggrund.