Toolbox

Filtrer resultaterne ved hjælp af nedenstående knapper ↓

Værktøj
 • At lære relevante begreber inden for en specifik profession
Værktøj
 • At styrke migranters evne til at lære
Værktøj
 • At hjælpe flygtninge med at udtrykke deres forventninger til fremtidig ansættelse
Metode
 • At lære værtslandets sprog gennem udendørs aktiviteter 
 • At blive klogere på det lokale område og hvad det tilbyder, imens man forbedrer sit sprog
Metode
 • At tilbyde målbare kvalifikationskrav gennem et point system der reflekterer over en virksomheds professionelle standarter
 • At implementere en målestol der visualiserer afstanden mellem brugeren og arbejdsmarkedet 

 

Metode
 • At forklare hvilke fordele der er ved et video CV
 • At tilbyde retningsligner for hvordan man laver et godt video CV
Værktøj
 • At tilbyde flygtninge et navigationsværktøj for fremtidige læringsmål
 • At skabe et overblik over aktiviteter med læringsperspektiv 
Værktøj
 • At forberede et personligt roadmap med fokus på beskæftigelse 
Værktøj
 • At identificere de vigtigste arbejdsrelaterede kompetencer 
 • Synliggørelse af flygtninges udvikling
 • Finde de typer kompetencer, hvor der skal ydes en ekstra arbejdsindsats for at leve op til arbejdspladsens standarter
Metode
 • Vigtige overvejelser forud for modtagelsen af flygtninge og andre nytilkomne
 • Praktiske tips til det organisatoriske 

 

Metode
 • At forberede et effektivt lærringsmiljø
 • At forberede og håndtere forskellige niveauer 
Viden
 • Beskrivelse af de kompetencer der er nødvendige for at man kan begå sig i sociale, interkulturelle relationer
 • Tips til hvordan disse kompetencer kan forbedres i praksis
Metode
 • At videreformidle hvordan man lærer
 • At udvikle kompetencen "lær at lære"
Metode
 • At organisere rummet hvor elever med forskellige niveauer modtages.
 • Hvordan man håndterer individuelle læringsveje.
Værktøj
 • At hjælpe flygtningen med at identificere og anerkende kompetencer og færdigheder. 
Metode
 • At inddrage erfarne mentorer i rådgivningen af flygtninge. 
Værktøj
 • At understøtte flygtninges præsentation af sig selv

 • At inddrage flygtninges oplevelser i deres præsentation af sig selv

Værktøj
 • At forstå hvilke fremtidsmuligheder man har
 • At definere de nødvendige trin mod målet 
Værktøj
 • At understøtte flygtninge og nytilkomne i at formidle deres historie 
Værktøj
 • At hjælpe migranter med at identificere basale arbejdsrelevante færdigheder