Selvportræt af ord

Objectives
  • At understøtte flygtninge og nytilkomne i at formidle deres historie 

Værktøjet bruges i praksis ved at deltagerne får et stykke papir. Deltagerne skal reflektere over et spørgsmål, og notere ord ned på det udleverede papir. Efter at deltagerne har reflekteret individuelt og noteret deres tanker ned, skal de præsentere det for de andre deltagere. Et alternativt er at bede deltagerne om at tegne deres kroppe samtidig med refleksionsøvelsen.

Author
Ceipiemonte (IT)