44 point = job

Objectives
  • At tilbyde et værktøj, der gør en virksomheds specifikke krav mere håndgribelig.
  • At implementere et mål for hvor langt den enkelte borger er fra arbejdsmarkedet.
  • At gøre vejen til ansættelse til en leg. 

Beskrivelse af metoden, med eksempel på hvordan den er blevet brugt i KHRS.

Author
Foreningen Nydansker (DK)