Håndpræsentation

Objectives
  • At understøtte flygtninges præsentation af sig selv

  • At inddrage flygtninges oplevelser i deres præsentation af sig selv

Denne metode kan bruges både individuelt eller i grupper. Deltagerne skal tegne omridset af deres hånd på et papir. Efter at de har tegnet deres hånd, skal de reflektere over fem spørgsmål - et spørgsmål pr. finger. Spørgsmålene kan med fordel tilpasses den enkelte situation og målgruppe. Deltagerne bør bruge 5-10 minutter på individuel refleksion, inden de deler deres tanker med andre. Svarene på spørgsmålene og tegningen bruges som udgangspunkt for deres præsentation.

Author
Ceipiemonte (IT)