Velkommen

Brefe ønsker at øge adgangen for flygtninge og nytilkomne til beskæftigelse ved:

  • forbedring af kvaliteten af deres læringserfaring
  • styrke dem med hensyn til læring
  • overføre en del af sprogindlæringen i virksomheden.
  • valorisering af nøglekompetencer og tværgående færdigheder til at få et første job.
  • involvering af virksomheder i læringen og i den globale integrationsproces.

For at handle på disse håndtag arbejder vi med flygtninge, undervisere, socialarbejdere og virksomheder i Danmark, Frankrig, Italien og Spanien. Sammen udvikler, tilpasser vi og tester en række ressourcer, retningslinjer, metoder og værktøjer, som vi deler på dette websted.

Filerne tilbydes i pdf-format, men hvis du ønsker at tilpasse dem, skal du kontakte os for at modtage et andet format.

Klik her for at finde ud af mere om vores projekt.

Velkommen!

BREFE er et projekt, der arbejder på at fremme flygninges adgang til beskæftigelse ved hjælp af følgende metoder: 

  • Ved at forbedre mulighederne for mplrettet sprogundervisning - blandt andet ved at overføre dele af sprogundrvisningen til virksomhederne, der ansætter flygtninge. 
  • Ved at identificere flygtninges tværgående færdigheder, der er brugbare på arbejdsmarkedet
  • Ved at involvere virksomheder i læringsprocessen, og forberede dem på at modtage flygtninge med manglende sprogkundskaber.

For at handle på disse niveauer, arbejder vi på at udvikle og afprøve forskellgige værktøjer, retningslinjer og metoder, der er tiltænkt en bred målgruppe af interessanter i Danmark, Frankrig, Italien og Spanien. Nogle dele er rettet mod flygtninge, sprogundervisere, sagsbehandlere, og frivillige, mens andre dele er henvendt til arbejdsgivere og ansatte i virksomheder.

Alle værktøjer bliver delt her på siden.