Udtalelser

Der præsenteres tre typer vidnesbyrd: historier om flygtninge, integrationsveje set fra de professionelle synspunkter og initiativer fortalt af de mennesker, der implementerer dem. De viser, at en vellykket professionel integration kræver fælles involvering af flere aktører. De kan tilgås enten direkte eller med nøgleord.

 

 

Forbedring af Franskkundskaber mens man lærer om virksomhedskulturen

FACE - Handling mod eksklusion, Frankrig

Den franske fond FACE – handling mod eksklusion - har udviklet Entre voix som et supplerende kursus til eksisterende Fransk kurser så som kurser udbudt af foreninger og udannelsesorganisationer. Entre voix er blevet medfinansieret af det Generelle Direktorat for Fremmede Statsborgere i Frankrig. Entre voix består af timer med samtaler mellem en fransk medarbejder ansat i en virksomhed, som er del af FACE netværket, og en flygtning eller en nytilkommen, hvor de øver professionelt fransk sammen i par. Projektet har også til formål at udveksle viden omkring business verdenen og adgang til arbejdsmarkedet. Disse samtaletimer er også en mulighed for begge parter for at lære omkring hinandens kultur og udvikle professionelle og menneskelige relationer som er essentielt for integration i værtslandet. Hyppigheden af møder varierer i forhold til parrene: ugentligt, månedligt eller hver anden måned. Parrene bliver opfordret til at mødes på medarbejderens arbejdsplads, så flygtningen bliver kendt med arbejdsmiljøet. Gennem denne periode sikrer medlemmer af FACE, at samtalerne kører godt og de giver støtte til at facilitere udveksling i tilfælde af misforståelser eller besvær med at lave aftaler. Der er regelmæssige telefonopkald med medarbejderne og flygtningene for at tjekke op på forløbenes fremgang. I forbindelse med disse samtaler er der produceret uddannelsesmateriale af uddannelsescenteret Greta du Valey. Dette materiale bliver givet til parrene som en hjælp til at facilitere udvekslingen. Materialet inkluderer:

  • Fem tematiske pjecer til at facilitere fem timers samtale. Disse pjecer indeholder forslag til emner der kan diskuteres samt forslag til aktiviteter og en ordliste til at guide deltagerne.
  • To praktiske pjecer - en til medarbejderen og en anden til flygtningen - med formålet at forklare rammen for disse samtaletimer samt at give svar på spørgsmål og mulige bekymringer.
  • To opfølgningspjecer -  en til hver –  i slutningen af de to timers samtale samt i slutningen af forløbet. Her kan de kan give deres mening til kende samt komme med forslag.
  • To illustrerede foldere til det ovenstående detaljerede materiale til deltagere.

Som en del af projektet er processen med samtaletimerne samt andre redskaber blevet præsenteret til virksomheder og modtagergrupper gennem én times præsentation. Derefter er der blevet fulgt op i par omkring udvekslingsguiden med en varighed på i alt tre timer. Dette projekt er blevet afprøvet i 2018 i fire områder (Paris, Calais, Saint Etienne, Montpellier) med 62 oplærte par og mere end 310 timers samtale. Nytilkomne synes, at disse samtaler har været meget brugbare på et professionelt plan i forhold til at udforske business verdenen i Frankrig, at udvikle deres ordforråd, at forbedre deres professionelle projekt samt at arbejde på deres kompetencer og finde et job. 96% ”er meget enige” i, at de emner som blev dækket var interessante og tilpasset deres behov. Mange mener, at dette projekt har givet dem muligheden for at udvikle deres professionelle netværk og deres viden omkring de forskellige professioner, som eksisterer i Frankrig. De oplevede mangel på flydende franskkundskaber, såvel mundtligt som skriftligt, som en hovedudfordring.

Nogle udsagn fra begge parter:

En nytilkommen som deltog i FACE Côte d'Opale: ” Min mentor var super venlig mod mig. Vi talte omkring en masse ting, vi forbedrede mit CV og vi skrev mit følgebrev. Selv med sprogproblemer var det stadigvæk muligt for os at gøre en masse ting. Jeg er glad for at have lært og forstået hvordan arbejdsmarkedet fungerer i Frankrig.”

En migrant fra FACE Hérault: ”Ved hjælp af disse timer blev jeg i stand til at planlægge fremad, forstå hvad virksomheden forventer af medarbejderne, og frem for alt indse at jeg er i stand til det.”

Human Resources Manager, Casino: ”En berigende oplevelse for ham og for mig. Det er nødvendigt at gå i fordybelse med de diskuterede emner. Listen kunne godt udvides”

Tax Lawyer, Casino: ”Gode udvekslinger, der opstod ingen problemer med min partner.”

Technical Executive, IBM: ”interessante og sjove udvekslinger med en ung person fuld af entusiasme og optimisme. Et smukt møde som gør at jeg bedre forstår livet som migrant og de problematikker som migranter møder, men også den rigdom de kan bringe”

Technical Executive, IBM: ”Jeg får en bedre forståelse af migranters baggrund og problematikkerne i deres liv.”

Manager Technical Sales Solutions, IBM: ”Den første bekymring for min partner var at indgå succesfuldt i virksomheden. Derfor fokuserede vi på at finde oplæring tilpasset til den stilling han ledte efter og vi fokuserede på successen af jobsamtaler.”

Project Manager, IT Department, IBM: ”Jeg havde ingen problemer med min partner, som var meget overkommelig og efterspurgt. Den mundtlige og kulturelle udveksling tilføjede værdi.”

Mentoring
Conversation
Company support