Udtalelser

Der præsenteres tre typer vidnesbyrd: historier om flygtninge, integrationsveje set fra de professionelle synspunkter og initiativer fortalt af de mennesker, der implementerer dem. De viser, at en vellykket professionel integration kræver fælles involvering af flere aktører. De kan tilgås enten direkte eller med nøgleord.

 

 

Ansættelse af medarbejdere med begrænsede sprogkundskaber

De Forenede Dampvaskerier, Danmark

I Danmark er det utroligt svært for flygtninge med begænsede sprogkundskaber at finde at arbejde. De fleste arbejdsgivere kræver som minimum et kendskab til enten engelsk eller dansk, og i de fleste tilfælde er tværgående kompetencer ikke nok til at blive ansat. I nogle industrier er efterspørgslen på ufaglært arbejdskraft meget høj, mens kravene for at udføre arbejdet er begrænsede. Under disse omstændigheder vil en virksomhed muligvis ansætte flygtninge med meget begrænsede sprogkundskaber. Den store danske virksomhed De Forenede Dampvaskerier (DFD) er et godt eksempel på en virksomhed, som har ansat flygtninge på trods af deres meget begrænsede sprogkundskaber. Virksomheden er en ledende dansk service virksomhed indenfor tekstil vaskeri og udlejning. Med 12 forskellige lokationer i Danmark er DFD en landsdækkende virksomhed med omkring 1200 medarbejdere, som servicerer kunder i alle industrier. Det har været en udfordring for virksomheden at rekruttere nok kvalificerede og motiverede medarbejdere, og det har fået virksomhedens ledelse til at indse, at de må kigge til andre grupper af folk for hele tiden at være fuldt bemandet - selv hvis disse grupper af folk har utroligt begrænsede dansk sprogkundskaber. Virksomheden har haft stor succes med at rekruttere nytilkomne med begrænsede sprogkundskaber, sandsynligvis fordi opgaverne er meget simple og ikke kræver meget kendskab til dansk sprog. Derudover er mange flygtninge kvinder meget erfarne med at vaske tøj og stryge osv., og de arbejdsopgaver de skal udføre, er derfor ikke så ukendte for dem. For DFD er det vigtigste parameter, når de ansætter nyt personale, motivation og ikke formelle færdigheder. På den måde virker det til at DFDs rekrutteringsstrategi peger på en bevidsthed om tværgående kompetencer. 

Motivation for work
Staffing shortage
Company testimonial

Migranters positive indflydelse på arbejdsproduktivitet.

Freudenberg Sealing Technologies Italia Sas, Pinerolo, Italy.

Det er en stor virksomhed med mere end 1000 ansatte, som hører til den tyske Freudenberg Group. Omkring fire procent af deres arbejdskraft er ikke-europæiske immigranter, som kommer fra 20 forskellige lande (to af dem er flygtninge og en er asylansøger). Deres ledere har særlig erfaring med mangfoldighedsledelse, fordi mangfoldighed bliver betragtet som en værdi for virksomhedens vækst og konkurenceevne. 

Rekruttering afhænger af virksomhedens behov for kompetencer og stærk motivation, og er således fokuseret på tekniske og tværgående kompetencer ved kandidaten. Som et resultat af den etniske forskelligartede arbejdskraft reporterer de om en positiv indflydelse:

  • Bedre arbejdsklima: Det at leve i tæt kontakt med folk fra forskellige lande med forskellige kulturelle baggrunde fremmer en større forståelse og anerkendelse, og således faciliteres der en proces hvor migranter bliver inkluderet. 
  • Stigende produktivitet: Fremmedarbejdere har lavere rater af fravær end ikke fremmedarbejdere (den totale virksomhedsrate er omkring fire procent).

Virksomheden er blandt vinderne af Welcome UNHCR projektet i 2018 og 2019.

 

Motivation for work
Absenteeism