Udtalelser

Der præsenteres tre typer vidnesbyrd: historier om flygtninge, integrationsveje set fra de professionelle synspunkter og initiativer fortalt af de mennesker, der implementerer dem. De viser, at en vellykket professionel integration kræver fælles involvering af flere aktører. De kan tilgås enten direkte eller med nøgleord.

 

 

Hvordan virksomheden er involveret i integration

Deutsche Telekom, Spain

Deutsche Telekom er en tysk telekommunikationsvirksomhed som på verdensplan har flere datterselvskaber inklusiv det mobile kommunikations brand T-Mobile. Virksomheden deltager i et initiativ fra den Europæiske kommission kaldet Employers together for integration. Dette initiativ støtter arbejdsmarkeds integration for flygtninge og nytilkomne ved at fokusere på deres evner, talenter og kompetencer. Virksomheden evaluerer hvilke evner hos den nytilkomne der kan overføres, og fokuserer på jobtræning og job muligheder, hvor evnerne fra deres baggrund kan udnyttes. Samtidig tilbydes der tysk lektioner. Virksomheden tilbyder konkrete muligheder der skal hjælpe flygtninge med at træde ind på arbejdsmarkedet gennem forskellige foretagender så som:

 • Praktik: De tilbyder betalt praktik for flygtninge (3-6 måneder) struktureret omkring konkrete læringsudfald. Praktikken kan desuden foregå under asylansøgningsprocessen. Der er blevet lavet en særlig hjemmeside til at vise praktik- og jobmuligheder for nytilkomne og flygtninge.
 • Jobtræningen: Jobtræningen indeholder en metode til at undervise i de evner, viden og kompetencer som er nødvendige for at medarbejdere kan yde et bestemt stykke arbejdet på arbejdspladsen. I dette tilfælde tilbyder virksomheden specifikke steder for flygtninge, hvor sprog, træning og brobygningsprogrammer kombineres. Dette gøres i samarbejde med the German Federal Employment Agency og the Office of Migration and Refugees.
 • Job: Udviklingen af programmet Praktikum Plus Direkteinstieg kombinerer praktik og direkte adgang til stillinger for at muliggøre at flygtninge kan tilpasse sig til et Europæisk arbejdsliv. Dette gøres i samarbejde med to andre tyske virksomheder og the German Federal Employment Agency.
 • Karriere vejledning: Der tilbydes general information omkring det tyske arbejdsmarked og mulige karriereveje for flygtninge på den online platform handbookgernmany.de. Desuden er der en online jobsøgningsplatform www.careers4refugees.de i samarbejde med Jobware og Jobstairs.

Deutsche Telekom støtter også flygtninge og nytilkomne i at udvikle deres evner så de kan træde ind på arbejdsmarkedet og sikre en varig tilknytning til arbejdsmarkedet ved hjælp af følgende metoder:

 • Studielegat: Der tildeles et studielegat til flygtninge til det Telekom-ejede University of Telecommunications Leipzig, som fremmer informationsteknologi og telekommunikationsekspertise.  
 • Ansøgnings træning: Der tilbydes lærematerialer til ansøgningstræning for flygtninge
 • Støtte af trænere og vejledere i forhold til at forstå flygtninges baggrunde og behov i forhold til praktik og elevplads.
 • Efter-anbringelses støtte for flygtninge fra frivillige medarbejdere (peer-to-peer) efter de er begyndt at arbejde ved Telekom for at sikre bæredygtigt arbejde og fortsætte personlig og professionel rådgivning. Desuden er Telekom medarbejdere mentorer for flygtningene og de hjælper dem løbende med at lære tysk. Deltagere modtager gratis kursusmaterialer udviklet af Telekom, så de kan dele deres nye evner og viden med andre. I forbindelse med dette er Telekom også afhængig af samarbejdende alliancer når det kommer til at hjælpe medarbejdere som tilbyder frivillig service og støtte for at hjælpe flygtninge. Et nyt projekt involverer konceptet ”træn træneren”. Et koncept der er udviklet af Telekom og som rekrutterer medarbejdere i samarbejde med the Haufe Academy. Disse frivillige træner nogle af deres medarbejdere og andre der har lyst til at hjælpe.

Virksomheden forsøger at skabe et miljø som promoverer inklusion både på arbejdspladsen og udover, gennem følgende:

 • Udveksling mellem medarbejdere med og uden migrantbaggrunde ved runde borde, netværk og buddy-programmer.
 • Fremme frivillighed gennem anerkendelse af de medarbejdere som støtter integration uden for arbejdet ved at tilbyde særlig orlov.
 • Abonnere på Diversity Charteren i Tyskland (lanceret af tyske multinationale virksomheder).
 • Aktiv deltagelse i initiativet Wir zusammen (”sammen”, en platform skabt af store virksomheder med formålet at integrere flygtninge) og således fremme samarbejde blandt virksomheder for at takle problemet vedrørende integration af flygtninge på arbejdsmarkedet.
Internship
Career guidance
Training on the job
Company testimonial