Udtalelser

Der præsenteres tre typer vidnesbyrd: historier om flygtninge, integrationsveje set fra de professionelle synspunkter og initiativer fortalt af de mennesker, der implementerer dem. De viser, at en vellykket professionel integration kræver fælles involvering af flere aktører. De kan tilgås enten direkte eller med nøgleord.

 

 

Vigtigheden af at følge virksomhedsregler

Foreningen Nydansker

Foreningen Nydansker har udviklet et generelt kompetence Kort i samarbejde med virksomheder inden for ufaglærte industrier i Danmark. Disse industrier er karakteriseret ved at have en stor del af medarbejdere med ikke-vestlig baggrund. Derudover er det industrier, hvor mange flygtninge og migranter med ikke-vestlig baggrund finder deres første job i Danmark. I Odense kommune har det lokale jobcenter etableret et samarbejde mellem IKEA Odense og foreningen Bydels Mødre. Hovedformålet med samarbejdet var at skabe praktikpladser i forskellige afdelinger af IKEA Odense for en gruppe af flygtninge- og indvandrerkvinder med begrænsede danskkundskaber og uden arbejdserfaring på det danske arbejdsmarked. Gennem et samarbejde blev det generelle kompetence kort revideret af projektpartnerne. Formålet med revideringen var at sikre, at kompetence kortet inkluderede de relevante tværgående kompetencer, som skulle forstærke kvinders chancer for at få et job ved IKEA Odense efter endt praktik. Projektpartnerne besluttede at beholde alle de eksisterende tværgående kompetencer som inkluderer følgende:

 • Motivation og engagement
 • Sprog og kommunikation (sprog og nonverbale kommunikationskompetencer)
 • Personlige kompetencer (relationer til medarbejdere og kunder)
 • Mellemmenneskelige kompetencer (opmærksom og hjælpsom)
 • Uafhængighed (initiativ og ansvar)
 • Tilpasningsevne/ Omstillingsparathed
 • Punktlighed
 • Personligt fremmøde
 • Arbejdskvalitet
 • Forståelse og udførelse af instruktioner
 • Ordenssans

Derudover har projektpartnerne besluttet at tilføje den følgende tværgående kompetence til listen over værdifulde tværgående kompetencer i forhold til at blive en del af det danske arbejdsmarked:

 • At forstå samt følge virksomhedens regler. 

Denne kompetence blev tilføjet, da projektpartnerne oplevede at en mangel på forståelse for virksomhedens regler ofte var hovedårsagen til misforståelser og diskussioner gennem kvindernes praktik, samt irritation og frustration hos managers og medarbejderne. Denne tilføjede kompetence relaterede sig ofte til de følgende underemner:

 • Forståelse for reglerne omkring sygeorlov (hvornår man skal ringe ind og melde sig syg, samt til hvem)
 • Planlægning og udførelse af private aftaler med læger, sagsbehandlere, lærere osv. Uden for arbejdstiden.
 • Følge reglerne for brug af mobiltelefoner på arbejdspladsen

Alle disse underemner vedrører den individuelle kvindes evne til at balancere familie og arbejdsliv i forhold til arbejdsgiverens forventning. For mange af kvinderne var dette et af hovedproblemerne i gennem deres praktik. En af grundende til dette problem var at kvindernes stærke familieidentitet kombineret med deres mangel på erfaring med samt forståelse for dansk arbejdsplads kultur, betød at de prioriterede lægeaftaler, telefonopkald fra ægtefælder og børn i arbejdstiden, at blive hjemme hos børn der muligvis i virkeligheden ikke var syge, over deres træning på arbejdspladsen. Dette blev forstået som mangel på engagement og motivation for at arbejde og betød at mange af managerne oplevede at kvinderne ikke tog praktikken seriøs. På den anden side var udfordringen for kvinderne at mange af reglerne blev opfattet som selvindlysende for Danskere og på den måde ofte er underforståede og meget svære at oversætte og følge hvis man ikke får hjælp til at afkode og oversætte dem – eller som det var tilfældet for de fleste af disse kvinder, så kendte de ikke disse regler og forstod ikke hvorfor de var vigtige. De kvinder som formåede at tilpasse sig disse forventninger, at indrette sig under disse regler samt at demonstrere de andre værdsatte tværgående kompetencer havde den største fremgang og succes i løbet af deres praktik. Det var også disse kvinder som fik tilbudt et deltidsjob eller en løntilskudsstilling ved afslutningen af deres praktik.  

Acquiring transversal skills
Getting acquainted with the work environment
Internship

Hvordan virksomheden er involveret i integration

Deutsche Telekom, Spain

Deutsche Telekom er en tysk telekommunikationsvirksomhed som på verdensplan har flere datterselvskaber inklusiv det mobile kommunikations brand T-Mobile. Virksomheden deltager i et initiativ fra den Europæiske kommission kaldet Employers together for integration. Dette initiativ støtter arbejdsmarkeds integration for flygtninge og nytilkomne ved at fokusere på deres evner, talenter og kompetencer. Virksomheden evaluerer hvilke evner hos den nytilkomne der kan overføres, og fokuserer på jobtræning og job muligheder, hvor evnerne fra deres baggrund kan udnyttes. Samtidig tilbydes der tysk lektioner. Virksomheden tilbyder konkrete muligheder der skal hjælpe flygtninge med at træde ind på arbejdsmarkedet gennem forskellige foretagender så som:

 • Praktik: De tilbyder betalt praktik for flygtninge (3-6 måneder) struktureret omkring konkrete læringsudfald. Praktikken kan desuden foregå under asylansøgningsprocessen. Der er blevet lavet en særlig hjemmeside til at vise praktik- og jobmuligheder for nytilkomne og flygtninge.
 • Jobtræningen: Jobtræningen indeholder en metode til at undervise i de evner, viden og kompetencer som er nødvendige for at medarbejdere kan yde et bestemt stykke arbejdet på arbejdspladsen. I dette tilfælde tilbyder virksomheden specifikke steder for flygtninge, hvor sprog, træning og brobygningsprogrammer kombineres. Dette gøres i samarbejde med the German Federal Employment Agency og the Office of Migration and Refugees.
 • Job: Udviklingen af programmet Praktikum Plus Direkteinstieg kombinerer praktik og direkte adgang til stillinger for at muliggøre at flygtninge kan tilpasse sig til et Europæisk arbejdsliv. Dette gøres i samarbejde med to andre tyske virksomheder og the German Federal Employment Agency.
 • Karriere vejledning: Der tilbydes general information omkring det tyske arbejdsmarked og mulige karriereveje for flygtninge på den online platform handbookgernmany.de. Desuden er der en online jobsøgningsplatform www.careers4refugees.de i samarbejde med Jobware og Jobstairs.

Deutsche Telekom støtter også flygtninge og nytilkomne i at udvikle deres evner så de kan træde ind på arbejdsmarkedet og sikre en varig tilknytning til arbejdsmarkedet ved hjælp af følgende metoder:

 • Studielegat: Der tildeles et studielegat til flygtninge til det Telekom-ejede University of Telecommunications Leipzig, som fremmer informationsteknologi og telekommunikationsekspertise.  
 • Ansøgnings træning: Der tilbydes lærematerialer til ansøgningstræning for flygtninge
 • Støtte af trænere og vejledere i forhold til at forstå flygtninges baggrunde og behov i forhold til praktik og elevplads.
 • Efter-anbringelses støtte for flygtninge fra frivillige medarbejdere (peer-to-peer) efter de er begyndt at arbejde ved Telekom for at sikre bæredygtigt arbejde og fortsætte personlig og professionel rådgivning. Desuden er Telekom medarbejdere mentorer for flygtningene og de hjælper dem løbende med at lære tysk. Deltagere modtager gratis kursusmaterialer udviklet af Telekom, så de kan dele deres nye evner og viden med andre. I forbindelse med dette er Telekom også afhængig af samarbejdende alliancer når det kommer til at hjælpe medarbejdere som tilbyder frivillig service og støtte for at hjælpe flygtninge. Et nyt projekt involverer konceptet ”træn træneren”. Et koncept der er udviklet af Telekom og som rekrutterer medarbejdere i samarbejde med the Haufe Academy. Disse frivillige træner nogle af deres medarbejdere og andre der har lyst til at hjælpe.

Virksomheden forsøger at skabe et miljø som promoverer inklusion både på arbejdspladsen og udover, gennem følgende:

 • Udveksling mellem medarbejdere med og uden migrantbaggrunde ved runde borde, netværk og buddy-programmer.
 • Fremme frivillighed gennem anerkendelse af de medarbejdere som støtter integration uden for arbejdet ved at tilbyde særlig orlov.
 • Abonnere på Diversity Charteren i Tyskland (lanceret af tyske multinationale virksomheder).
 • Aktiv deltagelse i initiativet Wir zusammen (”sammen”, en platform skabt af store virksomheder med formålet at integrere flygtninge) og således fremme samarbejde blandt virksomheder for at takle problemet vedrørende integration af flygtninge på arbejdsmarkedet.
Internship
Career guidance
Training on the job
Company testimonial

Hvordan man kan håndtere mangel på sprogkundskaber og kulturelle forskelle gennem dialog.

DMA Srl, Italy

DMA er en italiensk virksomhed som producerer måleinstrumenter for jernbaneinfrastruktur. De designer, tester, forbedrer og fuldender enhver løsning internt takket være et højt specialiseret team bestående af system designere, ingeniører og matematikkere. De er opmærksomme på udviklingen af menneskelige ressourcer og åbne overfor nye projekter og samarbejder.

De rekrutterede en pakistansk flygtning til rengøringsservice, og denne oplevelse er blevet positivt evalueret. Efter en seksmåneds praktikperiode er han blevet ansat med en almindelig permanent kontrakt.

De hovedudfordringer der opstod, relaterede sig til sprogkundskaber og forskellige kulturelle koder. Medarbejderen havde et meget lavt italienskniveau. Efter han fik hans A2 certifikat gennem praktikken, stoppede han med at deltage i formelle sprogkurser. Han havde således fortsat nogle sprogbarrierer. Derudover havde han svært ved at acceptere en kvindelig vejleder som hans ansvarlige.

Virksomheden brugte følgende strategier til at imødekomme problemerne:

 • Engelsk, som er et udredt sprog i virksomheden, blev brugt som et formidlingssprog. På trods af at flygtningen ikke havde gode engelskkundskaber, blev kommunikationen med hans kollegaer nemmere og mere ligetil.
 • Der var et stort brug af billeder i instruktionerne, så forståelsen blev lettere.
 • Han blev i en særlig periode støttet af en mandelig kollega, som spillede en rolle som mellemmand og som ledsagede ham i processen med at acceptere hans kvindelige vejleder.  

Virksomheden var også i stand til at lave aftaler i forhold til tilrettelæggelsen af timeplaner i Ramadan perioden og til fredagsbønner. Takket være den gensidige intention om at samarbejde og evnen til at modulere efter virksomheden og medarbejderens behov var det muligt at mediere mellem forskelle, facilitere møderene og respektere og forøge den kulturelle viden. Gennem gensidig viden og dialog har forholdet med tiden ændret sig, og der er blevet knyttet et tættere bånd baseret på gensidig respekt for forskellige roller og gensidig tillid.

Internship
Médiateur
Cultural differences
Company testimonial

Hvordan man kan undervise i tekniske kompetencer og særligt sprog på arbejdet

Symposium Osteria Enoteca, Torino

Symposium Osteria Enoteca, en restaurant og vinbar, er en lille virksomhed bestående af ungt motiveret personale, som er opmærksomme på mangfoldighedsledelses politikker. De har for nyligt ansat en kurdisk flygtning som assistentkok. Ansættelsen af en fremmedarbejder var ikke bevidst, men skete på en smule tilfældig måde gennem en personlig kontakt med en lokal velgørenhedsorganisation, som præsenterede kandidaten. Han fik stillingen på grund af sine bløde kompetencer og tidligere madlavningserfaring. Manden begynde sit arbejde som et praktikforløb, hvor lønnen blev betalt af en lokal fond, og blev så senere ansat med en permanent arbejdskontrakt.

Hovedproblemet som virksomheden mødte var relateret til sprog og kulturforskelle. Manden kendte ikke det tekniske italienske sprog, så som navne på ingredienser, redskaber, verber relateret til kogekunst, og han vidste ikke, hvordan han skulle forberede retter, da han ikke havde nogen erfaring med italiensk mad, tradition, opskrifter og smage. Så det var nødvendigt at lære ham det tekniske sprog og professionel information på jobbet. Flere simple teknikker blev brugt til at hjælpe ham til at forbedre hans tekniske italiensk: Papirstykker med italienske navne på redskaber var klistret op på vægen og på køkkenudstyret; billeder blev gemt på hans mobiltelefon med forskellige sedler; alle arbejdsprocesser blev sagt højt af italienske kollegaer med betoning på navne på ting og udsagnsord; forberedelsen af opskrifterne blev ledsaget af fortællinger om lokale smage og kulinariske traditioner; der blev givet vedvarende rettende feedback og hvis det blev nødvendigt blev der brugt engelsk som formidlingssprog. De italienske medarbejdere gik ind for at lytte og skabe dialog baseret på gensidig respekt. Dette skabte et bånd af tillid og samarbejde som gjorde forskellen. Denne måde at have en relation tilføjede virksomheden en betydningsfuld værdi ved at forbedre virksomhedsmiljøet og fremme at arbejdsteamet arbejdede sammen om at løse problemer ved at påtage sig opgaver som et team.

Symposium hæfter sig ikke eksplicit til CSR modeller, men opererer på en social ansvarlig måde på en ubevidst måde. Det er inspireret af principper om oprigtighed med respekt for kvaliteten af produkter i relation til både mad og vin. Virksomheden forskelsbehandler ikke på baggrund af oprindelse eller køn. Folk som har brug for og lyst til at arbejde, som er motiverede og villige til at lære, villige til at forpligte dem selv og er seriøse, bliver gerne modtaget. Succeshistorien i denne lille virksomhed lærer os at bløde kompetencer og motivation muligvis er mere vigtigt end tekniske kompetencer og sprog og at kommunikations problemer kan løses med en god del kreativitet og tålmodighed

Learning language on the job
Cultural differences
Internship
Vehicular language
Company testimonial

Aldrig undervurder konsekvenser af forskellige kulturelle koder

Anna, en job vejleder fra Italien

Anna, en job vejleder, fortæller os en historie, som afslører hvordan religiøse og etniske værdier, hos en medarbejder med andre kulturelle koder, kan have en påvirkning på arbejdsudførelsen. En muslimsk dreng hun havde ledsaget i en socialt integrationsindsats, begyndte en praktik som tjener på en restaurant, hvor han blev taget godt imod og havde gode relationer med kollegaerne. Fordi de var opmærksomme på hans religiøse overbevisning blev han sat til at være tjener, så han ville undgå alt mulig kontakt med svinekød. På trods af den fremragende modtagelse han modtog og det positive arbejdsklima følte han sig ukomfortabel. Gennem et evalueringsmøde med vejlederen, forklarede han grunden til dette: Han kunne ikke sende de penge han tjente hjem, fordi disse penge fremstod ”beskidte” for ham, idet det ikke var ”halal”. Svinekødsretter blev forberedt i restauranten og selvom han fik dispensation fra at skulle forberede disse retter, følte han at de penge han tjente var beskidte på grund af tilstedeværelsen af svinekød. Vejlederen lyttede omhyggeligt til den unge mands ubehag og prøvede på at forstå hans behov og følelser. Til sidst fandt de den bedste løsning. Vejlederen ville månedligt ombytte hans ”beskidte” penge med andre ”rene” pengesedler. Denne simple ombytning af pengesedler gjorde ham fri fra sin indre kulturelle konflikt.

En flygtning som var praktikant blev placeret på et hotel, som var en del af en stor hotelkæde. Han udførte hans job vældigt godt, men han forlod ofte arbejdet en time for tidligt. Da han blev spurgt hvorfor han gjorde dette, svarede han, at når han var blevet færdig med sine opgaver, ville han ikke blive på arbejdet så han ikke skulle blive betalt for den ekstra tid. Han vidste ikke at han ikke var timelønnet. Hans opførsel blev opfattet som unfair af hans chef og kollegaer, men i stedet reflekterede tankerne bag hans opførsel høje etiske principper om retfærdighed.

En lavt uddannet arbejder, som var tilflytter, plejede i hans praktik at tage hans sko af i garagen. Hvad der for ham var det en måde at vise en form for respekt for virksomheden, var samtidig et stort sikkerhedsproblem på arbejdet. Det var nødvendigt at forklare ham, at grunden til at han skulle beholde sine sko på var for at beskytte ham selv mod mulige ulykker.

Cultural differences
Internship
Malentendu

En kvalifikationsvurdering efterfulgt af et komplet integrationskursus inklusive praktikpladser

Madame S. fra Cameroun

Fru S ankom fra Cameroun i Frankrig i 2011 som en del af en familiesammenføring. Hun har aldrig været i skole. Hun er analfabet, men klarer sig godt i beregningen. Hun er over 45 år gammel og har en lang erhvervserfaring med handel i Afrika, siden hun var en salgskvinde på markederne.

Fru S underskrev CAI i løbet af 2 eller 3 måneder efter hendes ankomst til Frankrig. OFII har ordineret sprogundervisning med det formål først og fremmest at arbejde på skriftlige færdigheder, selvom udtrykket og lyttefærdighederne også er blevet forbedret. Faktisk skulle hendes ordforråd beriges, idet fru S havde praktiseret et oprindeligt land et sprogligt.

Fru S har derfor fulgt det obligatoriske FLE-kursus i OFII, men også det komplementære kursus, der igen er finansieret af OFII. På samme tid var hun i stand til at udarbejde en kompetencerapport, der også var ordineret af OFII som en del af CAI-underskriften. Denne vurdering gjorde det muligt for S at blive opmærksom på og identificere de færdigheder, hun havde erhvervet gennem hele sit arbejdsliv, selvom hun var i den uformelle sektor og derfor ikke var forsvarlig.

Mens hendes sprogundervisning var forbi, troede S. Hun ikke behøvede at arbejde, fordi hendes mand blev pensioneret med nok ressourcer til at støtte sit liv.

Dog vanskelighederne i hjemmet førte til, at hun overvejede en jobsøgning. Takket være uddannelsesstøtten fra Greta-holdene har den identificeret det som et sted for " ressourcer ". Det var derfor hende, at hun viste sig at blive ledsaget i sin jobsøgning, da hendes situation blev kritisk. Registreret ved Pôle emploi, Ms blev medlem af et jobuddannelsesprogram i september 2013. Denne uddannelse, der blev finansieret af regionen, havde ret til vederlag, der gjorde det muligt for hende at dække hendes grundlæggende udgifter, men også til at løfte relaterede hindringer. mobilitet, da hun boede i en landsby 20 km fra træningscentret. Takket være denne enhed har Ss. opdaget arbejdsverdenen i Frankrig, erhvervsklimaet, kravene fra arbejdsgivere og administrative benchmarks. Fordypningen i selskab tillader hende i mellemtiden at opdage job, hun ikke kendte og aldrig havde udøvet. Hun var i stand til at erhverve professionelle bevægelser, udvikle sin oplevelse på et job, hvor hendes tidligere færdigheder var genanvendelige. Frem for alt var hun i stand til at vise sine færdigheder på arbejdet med færdigheder, der især værdsættes af arbejdsgivere : tilpasningsevne, dynamik og investering på arbejdspladsen.   

Arbejdsscenarierne var væsentlige i Ss integrationsvej af flere grunde : ingen erfaring med den målrettede job - gulvarbejder (hendes tidligere erfaringer kunne ikke overføres som sådan på en arbejdsstation i Frankrig). Frankrig) ; vanskeligheder med at komme i kontakt med virksomheder alene, at udtrykke deres knowhow og at argumentere for deres kandidatur under interviews. Praktikperioderne gjorde det muligt for S at vise, hvad hun var i stand til at bevise for arbejdsgiveren.  

I sidste ende fik disse perioder med praktikophold i virksomheder mulighed for at løfte a priori på begge sider.

Trænerens rolle var vigtig, da træneren formidlede mellem arbejdsgiveren og Ss, først for at afkode og forklare begge parters forventninger (præsentation af praktikmålene til arbejdsgiveren, men også forpligtelser over for til arbejdsgiveren). Trænerens opfølgning under praktikperioden gjorde det muligt at afklare de spørgsmål, som arbejdsgiveren, men også fru., Havde. Forholdsforholdet, der blev oprettet med hver af parterne, blev træneren derfor forbundet med forhandlingerne om en arbejdskontrakt. , 6 måneder CUI CAE-støttet kontrakt.

Træningsapparatets fleksibilitet har gjort det muligt for Madame S at bygge en skræddersyet indsættelsesvej, hvor blokeringspunkterne blev identificeret og derefter løftet. Kursen kunne forlænges, indtil hun nåede jobbet. Efterfølgende opfølgning af træneren gjorde det muligt at konsolidere forbindelserne mellem fru S og hendes arbejdsgiver. Ved afslutningen af ​​denne første kontrakt underskrev S en permanent kontrakt.

Succesen med denne professionelle integration skyldes hovedsageligt forestillingen om stier. Mestring af det franske sprog var den første bremse, der løftede især mundtligt. Akkompagnementet af træneren gjorde det muligt at pallere med ikke-mestring af skrivning. Uddannelse før beskæftigelse har ført til en afkodning af arbejdslovgivning, viden om arbejdspoolen, arbejde med fag og færdigheder samt arbejdserfaring. Disse var afgørende for Madame S, der var i stand til at demonstrere sine evner.

Personal history
Internship
Getting acquainted with the work environment

Deltagelse i et virksomheds praktikprogram

Rania fra Syrien

Rania er en syrisk flygtning. Hun er 36 år gammel. Hun ankom til Danmark i juli 2014 med sin mand og deres børn. Rania har en BA i engelsk litteratur fra University of Damascus.

Siden begyndelsen af ​​2016 har Rania rejst fra arbejdsløshed til en praktikplads som en del af Novo Nordisks praktikopholdsprogram for at lande sit drømmejob som administrator af kliniske forsøg hos Novo Nordisk. April 2017.

Under mit praktikophold hos Novo Nordisk blev jeg bestemt opmærksom på mine egne styrker og færdigheder. Men hvad der virkelig gjorde dette kursus til en banebrydende oplevelse var, at alle jeg mødte fik mig til at føle mig velkommen. De hjalp mig med at udvikle min professionelle selvværd og støttede mig med at udvikle mine evner. Og de gjorde det af oprigtig bekymring for mig. Jeg vil aldrig glemme det . 

For Rania var praktikprogrammet en meget succesrig måde at forbedre adgangen til arbejdsmarkedet, fordi det tilbød ham en åbning.

Personal history
Internship
Self-esteem

Motivation og selveffektivitet skaber en dydig cirkel til at lære sproget

Marine fra Elfenbenskysten

Marine, 40, er en ivoriansk kvinde, der ankom til Italien i 2014. Hun voksede op i en familie på seks børn, hun tilbragte sin barndom med en fætter, der ikke lod hende gå i skole. Da hun ankom til Italien, var hun analfabet og havde et dårligt kendskab til mundtligt fransk. Under borgerkrigen i Elfenbenskysten havde hun forladt landet til Libyen, hvor levevilkårene også var vanskelige og farlige. Hun besluttede at rejse med ghaneser, der delte de samme dårlige levevilkår. Da hun ankom til Italien, blev hun fulgt af et kooperativ, der arbejdede med flygtninge, og hun blev straks indskrevet i et læsefærdighedsprogram, hvor hun lærte at skrive og læse på italiensk. Det var virkelig hårdt for hende, og hun skammede sig over sine kammerater (alle voksne flygtninge, men med en videregående uddannelse), men hun var meget motiveret til at lære italiensk : hendes engagement var på fuld tid, fordi hun efter skole fortsatte med at undersøgelse. Undertekst-tv på italiensk har været en fremragende kilde til selvstudium. Hun plejede at sætte små ugentlige mål med at lære italiensk ; hun levede hvert mål opnået som en succes, der pressede hende til at sætte højere mål. I dag læser hun og taler flydende og har kun et par skriveproblemer. Hun føler sig meget taknemmelig og siger, at " de lader hende blive en person ". Hun arbejder som trainee cook i et modtagelsescenter for uledsagede mindreårige og er i stand til at forsørge sig selv (i Italien er disse kurser kaldet borse lavoro specifikt defineret for flygtninge og modtagere af international beskyttelse og betales af national eller lokal offentlig administration). Hun er stolt af sig selv, selvom hendes tidligere liv i Afrika stadig er åben, men nu har hun nye planer for fremtiden : at forberede en grad i madlavning og at lære fransk.

Personal history
Self-learning
Internship