Udtalelser

Der præsenteres tre typer vidnesbyrd: historier om flygtninge, integrationsveje set fra de professionelle synspunkter og initiativer fortalt af de mennesker, der implementerer dem. De viser, at en vellykket professionel integration kræver fælles involvering af flere aktører. De kan tilgås enten direkte eller med nøgleord.

 

 

Vigtigheden af at følge virksomhedsregler

Foreningen Nydansker

Foreningen Nydansker har udviklet et generelt kompetence Kort i samarbejde med virksomheder inden for ufaglærte industrier i Danmark. Disse industrier er karakteriseret ved at have en stor del af medarbejdere med ikke-vestlig baggrund. Derudover er det industrier, hvor mange flygtninge og migranter med ikke-vestlig baggrund finder deres første job i Danmark. I Odense kommune har det lokale jobcenter etableret et samarbejde mellem IKEA Odense og foreningen Bydels Mødre. Hovedformålet med samarbejdet var at skabe praktikpladser i forskellige afdelinger af IKEA Odense for en gruppe af flygtninge- og indvandrerkvinder med begrænsede danskkundskaber og uden arbejdserfaring på det danske arbejdsmarked. Gennem et samarbejde blev det generelle kompetence kort revideret af projektpartnerne. Formålet med revideringen var at sikre, at kompetence kortet inkluderede de relevante tværgående kompetencer, som skulle forstærke kvinders chancer for at få et job ved IKEA Odense efter endt praktik. Projektpartnerne besluttede at beholde alle de eksisterende tværgående kompetencer som inkluderer følgende:

 • Motivation og engagement
 • Sprog og kommunikation (sprog og nonverbale kommunikationskompetencer)
 • Personlige kompetencer (relationer til medarbejdere og kunder)
 • Mellemmenneskelige kompetencer (opmærksom og hjælpsom)
 • Uafhængighed (initiativ og ansvar)
 • Tilpasningsevne/ Omstillingsparathed
 • Punktlighed
 • Personligt fremmøde
 • Arbejdskvalitet
 • Forståelse og udførelse af instruktioner
 • Ordenssans

Derudover har projektpartnerne besluttet at tilføje den følgende tværgående kompetence til listen over værdifulde tværgående kompetencer i forhold til at blive en del af det danske arbejdsmarked:

 • At forstå samt følge virksomhedens regler. 

Denne kompetence blev tilføjet, da projektpartnerne oplevede at en mangel på forståelse for virksomhedens regler ofte var hovedårsagen til misforståelser og diskussioner gennem kvindernes praktik, samt irritation og frustration hos managers og medarbejderne. Denne tilføjede kompetence relaterede sig ofte til de følgende underemner:

 • Forståelse for reglerne omkring sygeorlov (hvornår man skal ringe ind og melde sig syg, samt til hvem)
 • Planlægning og udførelse af private aftaler med læger, sagsbehandlere, lærere osv. Uden for arbejdstiden.
 • Følge reglerne for brug af mobiltelefoner på arbejdspladsen

Alle disse underemner vedrører den individuelle kvindes evne til at balancere familie og arbejdsliv i forhold til arbejdsgiverens forventning. For mange af kvinderne var dette et af hovedproblemerne i gennem deres praktik. En af grundende til dette problem var at kvindernes stærke familieidentitet kombineret med deres mangel på erfaring med samt forståelse for dansk arbejdsplads kultur, betød at de prioriterede lægeaftaler, telefonopkald fra ægtefælder og børn i arbejdstiden, at blive hjemme hos børn der muligvis i virkeligheden ikke var syge, over deres træning på arbejdspladsen. Dette blev forstået som mangel på engagement og motivation for at arbejde og betød at mange af managerne oplevede at kvinderne ikke tog praktikken seriøs. På den anden side var udfordringen for kvinderne at mange af reglerne blev opfattet som selvindlysende for Danskere og på den måde ofte er underforståede og meget svære at oversætte og følge hvis man ikke får hjælp til at afkode og oversætte dem – eller som det var tilfældet for de fleste af disse kvinder, så kendte de ikke disse regler og forstod ikke hvorfor de var vigtige. De kvinder som formåede at tilpasse sig disse forventninger, at indrette sig under disse regler samt at demonstrere de andre værdsatte tværgående kompetencer havde den største fremgang og succes i løbet af deres praktik. Det var også disse kvinder som fik tilbudt et deltidsjob eller en løntilskudsstilling ved afslutningen af deres praktik.  

Acquiring transversal skills
Getting acquainted with the work environment
Internship

En kvalifikationsvurdering efterfulgt af et komplet integrationskursus inklusive praktikpladser

Madame S. fra Cameroun

Fru S ankom fra Cameroun i Frankrig i 2011 som en del af en familiesammenføring. Hun har aldrig været i skole. Hun er analfabet, men klarer sig godt i beregningen. Hun er over 45 år gammel og har en lang erhvervserfaring med handel i Afrika, siden hun var en salgskvinde på markederne.

Fru S underskrev CAI i løbet af 2 eller 3 måneder efter hendes ankomst til Frankrig. OFII har ordineret sprogundervisning med det formål først og fremmest at arbejde på skriftlige færdigheder, selvom udtrykket og lyttefærdighederne også er blevet forbedret. Faktisk skulle hendes ordforråd beriges, idet fru S havde praktiseret et oprindeligt land et sprogligt.

Fru S har derfor fulgt det obligatoriske FLE-kursus i OFII, men også det komplementære kursus, der igen er finansieret af OFII. På samme tid var hun i stand til at udarbejde en kompetencerapport, der også var ordineret af OFII som en del af CAI-underskriften. Denne vurdering gjorde det muligt for S at blive opmærksom på og identificere de færdigheder, hun havde erhvervet gennem hele sit arbejdsliv, selvom hun var i den uformelle sektor og derfor ikke var forsvarlig.

Mens hendes sprogundervisning var forbi, troede S. Hun ikke behøvede at arbejde, fordi hendes mand blev pensioneret med nok ressourcer til at støtte sit liv.

Dog vanskelighederne i hjemmet førte til, at hun overvejede en jobsøgning. Takket være uddannelsesstøtten fra Greta-holdene har den identificeret det som et sted for " ressourcer ". Det var derfor hende, at hun viste sig at blive ledsaget i sin jobsøgning, da hendes situation blev kritisk. Registreret ved Pôle emploi, Ms blev medlem af et jobuddannelsesprogram i september 2013. Denne uddannelse, der blev finansieret af regionen, havde ret til vederlag, der gjorde det muligt for hende at dække hendes grundlæggende udgifter, men også til at løfte relaterede hindringer. mobilitet, da hun boede i en landsby 20 km fra træningscentret. Takket være denne enhed har Ss. opdaget arbejdsverdenen i Frankrig, erhvervsklimaet, kravene fra arbejdsgivere og administrative benchmarks. Fordypningen i selskab tillader hende i mellemtiden at opdage job, hun ikke kendte og aldrig havde udøvet. Hun var i stand til at erhverve professionelle bevægelser, udvikle sin oplevelse på et job, hvor hendes tidligere færdigheder var genanvendelige. Frem for alt var hun i stand til at vise sine færdigheder på arbejdet med færdigheder, der især værdsættes af arbejdsgivere : tilpasningsevne, dynamik og investering på arbejdspladsen.   

Arbejdsscenarierne var væsentlige i Ss integrationsvej af flere grunde : ingen erfaring med den målrettede job - gulvarbejder (hendes tidligere erfaringer kunne ikke overføres som sådan på en arbejdsstation i Frankrig). Frankrig) ; vanskeligheder med at komme i kontakt med virksomheder alene, at udtrykke deres knowhow og at argumentere for deres kandidatur under interviews. Praktikperioderne gjorde det muligt for S at vise, hvad hun var i stand til at bevise for arbejdsgiveren.  

I sidste ende fik disse perioder med praktikophold i virksomheder mulighed for at løfte a priori på begge sider.

Trænerens rolle var vigtig, da træneren formidlede mellem arbejdsgiveren og Ss, først for at afkode og forklare begge parters forventninger (præsentation af praktikmålene til arbejdsgiveren, men også forpligtelser over for til arbejdsgiveren). Trænerens opfølgning under praktikperioden gjorde det muligt at afklare de spørgsmål, som arbejdsgiveren, men også fru., Havde. Forholdsforholdet, der blev oprettet med hver af parterne, blev træneren derfor forbundet med forhandlingerne om en arbejdskontrakt. , 6 måneder CUI CAE-støttet kontrakt.

Træningsapparatets fleksibilitet har gjort det muligt for Madame S at bygge en skræddersyet indsættelsesvej, hvor blokeringspunkterne blev identificeret og derefter løftet. Kursen kunne forlænges, indtil hun nåede jobbet. Efterfølgende opfølgning af træneren gjorde det muligt at konsolidere forbindelserne mellem fru S og hendes arbejdsgiver. Ved afslutningen af ​​denne første kontrakt underskrev S en permanent kontrakt.

Succesen med denne professionelle integration skyldes hovedsageligt forestillingen om stier. Mestring af det franske sprog var den første bremse, der løftede især mundtligt. Akkompagnementet af træneren gjorde det muligt at pallere med ikke-mestring af skrivning. Uddannelse før beskæftigelse har ført til en afkodning af arbejdslovgivning, viden om arbejdspoolen, arbejde med fag og færdigheder samt arbejdserfaring. Disse var afgørende for Madame S, der var i stand til at demonstrere sine evner.

Personal history
Internship
Getting acquainted with the work environment