Udtalelser

Der præsenteres tre typer vidnesbyrd: historier om flygtninge, integrationsveje set fra de professionelle synspunkter og initiativer fortalt af de mennesker, der implementerer dem. De viser, at en vellykket professionel integration kræver fælles involvering af flere aktører. De kan tilgås enten direkte eller med nøgleord.

 

 

Arbejdsevne og abejdsmarkeds integrationsprogram for flygtninge

Ikea, Spanien

Otte Ikea group markeder (Østrig, Tyskland, Italien, Norge, Spanien, Sverige, Schweiz og Storbritannien) har startet programmer, som hjælper flygtninge med at få arbejdserfaring, udvikle kompetencer og integrere sig i deres nye lokalsamfund. Arbejdsevne programmet for flygtninge er et trænings initiativ i Ikeas butikker hvilket fungerer i samarbejde med flygtningehjælps NGO'er og nationale afdelinger inden for beskæftigelse, migration og social sikkerhed. Programmet indeholder et fem ugers praktikforløb i en Ikea butik, hvilket giver flygtninge ressourcer og værktøjer til at forbedre deres arbejdsevne i detail sektoren og for at fremme deres nutidige og fremtidige integration på arbejdsmarkedet. Derudover giver det Ikeas ansatte en mulighed for at arbejde og udvikle sig i et mangfoldigt og socialt bevidst arbejdsmiljø. 

For de fleste flygtninge arbejdssituationenen ny og ukendt. De skal først lære omkring de nye processer og arbejdskulturen. For at gøre denne process hurtigere og så effektiv som muligt, er et godt introduktionsforløb vigtigt. Det er også anbefalet at flygtninge får vejledning, særligt i den indledende proces for hver ny medarbejder. 

Inden for rammen af arbejdsmarkedsintegrationsprogrammer for flygtninge bliver hver ny medarbejder givet en introdukserende timeplan, som strukturerer den indledende fase og  og fastsætter datoer for jævnlig feedback og opfølgningsmøder. Derudover får hver ny medarbejder, under den introducerende periode, tildelt en mentor som kontaktperson, som holder øje med dem og støtte dem. 

Disse metoder er særligt vigtige for flygtninge, fordi de behøver en meget tæt vejledning især i begyndelsen. Jo bedre introduktionsfasen er organiseret jo bedre og hurtigere opnår de den nødvendige standart i deres arbejde. Den største forhindring er i første omgang sprog. Mange flygtninge kan ikke tale det nationale sprog og de obligatoriske sprogkurser som er finansieret af staten eller kommunen, er som regel kun basis niveau. For flygtninge er det brugbart at arbejde tæt sammen med lokale medarbejdere for at forbedre deres sprogkundskaber og forstå alle de processer i den daglige arbejdsrutine. 

Det centrale element i 'mentoring' er match processen, hvor mentor og mentee bliver matchet. For at få en succesfuld udvikling i mentor-mentee relationen er det vigtigt at finde nogle par, der passer godt sammen. Det kræver derfor særlig opmærksomhed og følsomhed. For at opnå et godt match bliver der især lagt vægt på erhvervsmæssige (fx. sektor, type af erfaring) og regionale faktorer (fx. målgruppe i virksomheden og mentees oprindelsesregion) så vel som sprogkundskaber. Formålet med mentor aktiviteterne er at sikre en gensidig berigende udveksling.   

Et af de mest givende aspekter af mentorprogrammer er udviklingen af et tværkulturelt venskab. Kultur er en dynamisk og ofte ubestemmelig enhed. Det er et set af værdier, overbevisninger, antagelser, sprog, æstetikske udtryk, ideer og forventninger som er delt mellem folk fra et lignende geografisk og historisk rum. Det er formet af den kollektive oplevelse blandt mange mennesker og det præger oplevelsen hos hvert individ. Mens vi alle er et produkt af vores kulturarv, er ingen et kulturelt paradigme som perfekt indbefatter hver aspekt af en given kultur. Hver af os står både som en del af og i kontrast til vores egen kultur. 

For Ikea er en af de fundamentale søjler i 'mentoring' at skabe bevidsthed omkring flygtninges situation bland medarbejderne og forankre programmet i deres engagement i lighed/ligestilling. I følge den feedback de modtog fra dem som havde deltaget, er det blevet klart, at butikkerne og de individer som havde deltaget i mentorprogrammet føler, at de har handlet som 'agenter for forandring' i deres lokalområder og lettet processen med at inkludere disse folk på arbejdsmarkedet og i samfundet generelt. 

Den støtte som IKEAs mentorer har givet har gjort programmet til en autentisk og innovativt støttet beskæftigelses oplevelse. Programmer som dette program udviklet med IKEA er meget vigtige, da de kan blive betragtet som et mellemliggende stadie som linker praktik til adgang til arbejdsmarkedet, hvilket er nødvendigt for at integrere flygtninge ind i samfundet. 

Major companies
Mentoring
Cooperation